Z mb-netu a Boleslavanu jste se jistě dozvěděli o kůrovcové kalamitě na Štěpánce. Chápeme, že stromy napadané kůrovcem se musí z parku odstranit. Nechali jsme si předložit odborné posudky, zda všechny stromy jsou opravdu nutné pokácet. Bohužel ze zprávy vyplývá, že pokácení je nezbytné. Zprávu si můžete přečíst zdeJe ale otázkou, zda by stejně vysoké číslo bylo i po pokácení napadených stromů v roce 2008. Tehdy se ke stromům napadených kůrovcem chtěl přivazovat pan primátor. Odborné posudky jasně hovořily, že napadené stromy musí ze Štěpánky pryč, protože hrozilo, že kůrovec napadne i další zdravé stromy. V té době se pod tlakem pana primátora stromy nepokácely. Měl údajně jiný posudek, který tvrdil, že stromy napadené nejsou. Je otázkou, kolik by se v současné době muselo pokácet stromů, kdyby tyto nemocné stromy byly z parku odstraněny. Tehdy se mělo pokácet 100 stromů, teď se jich kácelo 5x tolik. Ponese za to někdo odpovědnost? Musela takto Štěpánka opravdu dopadnout? Kdyby se stromy napadené kůrovcem objevily v jakémkoliv lese, musely by být z lesa okamžitě odstraněny. Pokud by to majitel lesa neučinil, hrozila by mu značná pokuta.

Na únorovém jednání Komise životního prostředí jsme se jasně vymezili proti sázení vzrostlých stromů z lesa. Jak nám potvrdila řada odborníků včele se známým dendrologem Václavem Větvičkou, přesazovat vzrostlé a zapojené stromy z lesa je zcela nevhodné a pro stromy zvyklé na prostředí lesa téměř likvidační. S ohledem na suchá a teplá léta je pravděpodobnost jejich uchycení téměř nulová. Žádali jsme radu města, ať před samotným sázením vypracuje odborný posudek, který určí, které stromy se do Štěpánky hodí a které ne a kam by je bylo vhodné umístit. Jak jsme však zjistili, na náš požadavek rada města nereagovala. Nejenom, že si nenechali vypracovat žádný odborný posudek, ale vehementně zde sází jeden vzrostlý strom vyrvaný z lesa na Chlumu za druhým. Město za výsadbu stromů zaplatí 14 milionů korun. Je to však částka adekvátní? Stromy město přece nestojí nic. Získává je na vlastních pozemcích! Kolik přesazených stromů se uchytí? Kdo zaplatí nám všem ztrátu v případě jejich uhynutí? Nejenom, že o stromy přijde znovu Štěpánka, ale i Chlum, kde stromy úspěšně rostly. S tímto krokem zásadně nesouhlasíme.


Představitelé města si hrají na odborníky na zeleň, i když stromům vůbec nerozumí.
Chceme, aby město neslo odpovědnost za tuto nekoncepční, zmatečnou a nezodpovědnou výsadbu!!!